LLEIDA TV

UNA NOVA EMISSORA DE TELEVISIÓ

Quan vaig arribar a Lleida TV com a cap de realització, els tècnics encara tenien tots els cables per pentinar i una bona part de l’equipament per instal·lar. L’enginyeria amb la que treballàvem va fer una bona feina, però una feina estandarditzada, on les necessitats de producció no s’havien tingut en compte senzillament perquè encara no existien.

El primer que calia fer era formar el personal que havia d’utilitzar els equips i d’una o altra manera es va anar aconseguint que cadascú  tingués un temps de pràctica més o menys assistida. Tot això amb la intenció que els professionals que hi havien de treballar poguessin aportar el seu punt de vista i veure el paper que hi podien jugar mentre es familiaritzaven amb aquest nou mitjà. Poc a poc anaven sortint diverses idees i projectes de programes que requerien una adaptació prèvia de l’equipament i així es va arribar a una configuració que permetia un aprofitament gairebé òptim dels recursos.

Amb l’emissora en marxa vaig assolir la direcció de programes i es van començar les operacions mòbils amb certa regularitat, especialment d’esports i de les de festivitats locals o les eleccions municipals. D’aquesta manera i després de gairebé 44.000 hores d’emissió i unes 9000 hores produïdes vaig pensar que el projecte era prou madur i el que podia aportar la meva col·laboració havia arribat al seu fi.

lleida activa02amagar decorat

LLeida TV va optar per l’escenografia virtual. Realment es tracta d’una solució amb resultats interessants  i assequibles, però requereix un bon suport de 3D


Agronoms és un programa que es va desenvolupar dins la meva etapa a Lleida TV