LA PASSIÓ MEDIEVAL DE CERVERA

MISTERI DE LA PASSIÓ

Associació de la Passió Medieval de Cervera

Aquest projecte, estrenat el 26 de març de 2016 a l’església de Santa Maria de Cervera, té la finalitat de posar en escena una reconstrucció el mes fidel possible del Misteri de la Passió de Cervera, que constitueix un dels textos dramàtics catalans antics, del cicle de la Passió, més complets que han pervingut fins als nostres dies i el més interessant per la seva complexitat. Encara que teatralment té ja un esperit modern, conté escenes senceres arcaiques de caire litúrgic procedents potser, en part, d’un misteri anterior, dit la Passió del Fill de Déu, que fou representat a Cervera anualment almenys del 1481 al 1518; també inclou fragments copiats o imitats del Passi en cobles de Bernat Fenollar i Pere Martines (publicat el 1493), fet que introdueix una alternança de l’estil popular de les noves rimades amb la forma més culta de l’hendecasíl·lab d’aquests autors valencians. Per a més, la Passió cerverina disposa d’una valuosa informació sobre els autors o compiladors (els preveres cerverins Pere Ponç i Baltasar Sança), sobre els diferents moviments escènics, el decorat, la tramoia, el cost, el lloc de representació (l’església de Santa Maria de Cervera), la data de les representacions (1534-1543) i el nom dels actors, la majoria preveres de la comunitat de la parròquia de Santa Maria. 
La Passió de Cervera pertany a l’època de plenitud d’aquestes representacions teatrals i és la primera cronològicament de les passions cinccentistes, tenint en compte que les quatre passions de Mallorca que es conserven foren copiades els darrers anys del segle XVI. Estroncada la seva representació, com la de totes les altres del mateix tipus, a causa de les prohibicions canòniques derivades del Concili de Trento que no permetien actes no litúrgics dins les esglésies, reviuria fora de la parròquia, al carrer de la Sebolleria.

 

EL TRAILER DE MIQUEL CAMACHO

 

CARTELLS DE XAVIER MIRET – FOTOS DE JOAN PORREDON

 

Cartell_PMedievalCervera_2017_4març

Cartells---297x480-2Cartells---297x480-1Cartells---297x480-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PREMSA 2017

GDE Error: Requested URL is invalid

MOSTRA DE MÚSICA

Adoramus te Domine

Miserere

 

SESSIÓ FOTOGRÀFICA DE MARC CASTELLÀ

ASSAIG GENERAL – FOTOS: ALBA CUÑÉ

L’assaig general, per la diferència horaria amb l’estrena, es va fer amb llum artificial fins el moment en que l’església hauria d’estar a les fosques

 

TRÍPTIC DE L’ESPECTACLE AMB FITXA TÈCNICA

2017

Download

2016

Download