ELECCIONS A LLEIDA TV

Per la pròpia dimensió que adquireixen les eleccions en la demarcació d’un mitjà de comunicació, es evident que com més ajustat sigui aquest àmbit, més important serà la cobertura que se’n farà. En una emissora local com LLeida TV la cobertura màxima es, doncs, per a les eleccions municipals. La major part de la cobertura serà per la ciutat de Lleida però també interessen i molt les ciutats més importants i, finalment, observar el resultat total de la demarcació de Lleida. En resum una producció considerable de sets, grafismes, connexions, intervencions de convidats i, tot plegat, en els patis de la Biblioteca de la Maternitat, espai més que adequat per a fer un bon desplegament.

Les eleccions municipals són l’acte polític més important per a una televisió local. Els personatges de la política que han anat passant durant la legislatura per els programes de televisió, mesuren les seves forces per aconseguir el gobern municipal.