EXPOSICIÓ AQUELARRE 40A

Juntament amb l’Alba Cuñé i altres persones relacionades amb la festa, hem dissenyat aquest esdeveniment que consisteix en una exposició que s’allarga fins el 50è aniversari i que inclou recollida i cerca de materials privats relacionats amb l’Aquelarre a més de taules de reflexió sobre diversos àmbits com són el foc, la dramatúrgia, la música, l’espai…

( El text següent s’ha extret de la web Aquelarre.cat)

Per celebrar els 40 anys d’Aquelarre, el Museu de Cervera us proposa una exposició “en construcció” la qual, a partir de la creació de 5 àmbits temàtics que estructuraran l’espai i el contingut, vol ser una crida a la participació. Els àmbits no són mòduls tancats sinó que es conceben com portes obertes a la recollida d’informació i a la posada en comú d’opinions, mirades i reflexions entorn als temes proposats.

Així doncs, l’exposició no és un punt final de síntesi sinó, ben al contrari, volem que sigui el punt d’inici d’un projecte més ambiciós que pretén:

– Participació activa de tota la ciutadania que, en un nivell o altre, té o considera que ha tingut relació amb l’Aquelarre i que vol compartir la seva experiència

– Recollida de material vinculat amb la festa. Des d’ objectes materials originals, a material gràfic (fotografies, vídeos, …) i documental (cartells, dibuixos, programes, articles, …). Aquesta recollida ha de permetre, en primer lloc, fer un inventari de tot l’existent (i també, de tot el que s’ha perdut al llarg dels anys).

– En segon lloc, ha de permetre inscriure aquest material dins la mateixa narració de la Festa que l’exposició anirà construint i, en tercer lloc, ha de permetre debatre sobre la seva conservació i exposició futura.

– Debat entre tots els interpel·lats per tal d’arribar a consensuar un relat que expliqui la festa de l’Aquelarre des dels seus orígens al moment present (des del punt de vista festiu però també social i econòmic) però també per obrir un relat de futur que creiem que ha d’anar més enllà de la Festa de l’Aquelarre per entroncar-se amb la necessitat reivindicada d’una Casa de la Festa.

Més info:

http://www.museudecervera.cat/aquelarre-cervera-40-anys-construint-festa/

http://www.aquelarre.cat/noticia.php?id=198